Дружеството


Адвокатско дружество „Тончев и Згурова“ е дружество по Закона за адвокатурата, чието формиране започва в началото на 2011 г. Понастоящем, около идеята за предоставяне на индивидуални и корпоративни клиенти на правни услуги от най-високо професионално ниво и във възможно най-широк спектър от области на юридическата практика са обединени специалисти с дългогодишен опит в областта на правото, както и асоциирани адвокати от големи градове на страната и от специализирани външни кантори. В зависимост от спецификата на конкретния казус, Дружеството формира екип от адвокати с практически опит и задълбочени познания в съответната материя, с цел да предостави на клиента максимално добра услуга.