Как работим


Адвокатско дружество „Тончев и Згурова“ е с гъвкава структура и възможности за формиране на конкретен състав на екипа, при което успява да предостави както на отделни клиенти-физически лица, така и на корпоративните клиенти, необходимото ниво на професионализъм при решаването както на ежедневни, така и на казуси с по-голяма фактическа и правна сложност или с необичаен характер. В зависимост от спецификата на проблема, Дружеството организира и подбира съответния екип, притежаващ знанията, опита и потенциала да отговори на нуждите и очакванията на клиента по най-добрия начин. Същевременно, високото ниво на професионализъм, адвокатска етика, лоялност и конфиденциалност, е гарантирано.

Дружеството ангажира адвокати и адвокатски екипи за осъществяване на процесуално представителство пред административните и гражданските съдилища в страната, особените юрисдикции (като например Комисията за защита на конкуренцията), арбитражните съдилища към различни неправителствени структури и организации. В случай, че е налице възможност за избягване на правния спор посредством разрешаването му без съдебна намеса, Дружеството първостепенно насочва усилията си към осигуряване на успеха на клиента извън съдебната зала.