Интелектуална собственост


Адвокатско дружество „Тончев и Згурова“ предоставя пълно правно съдействие при предварителното проучване и регистрация на търговски марки (словни и комбинирани) в Патентното ведомство на Република България, услуги и представителство във връзка със защита на авторски и сродни права, включително по спорове с предмет права на индустриална собственост.