Събиране на вземания


Предвид увеличаването, през последните години, на броя на просрочените вземания, чието събиране става по реда на изпълнителното производство, Дружеството предлага на своите клиенти пълно правно обслужване – от събирането и комплектоването на необходимите документи за издаване на изпълнителен лист и заповед за изпълнение, през образуване и водене на съответното изпълнително дело, до осребряване на движимо или недвижимо имущество на длъжника, посредством института на публичната продан.