Процесуално представителство


Процесуално представителство в съдебни и арбитражни производства – процесуално представителство в съдебни производства: административни, граждански и търговски, пред комисии, арбитражни институции и особени юрисдикции.