Преговори и процедури


Адвокатското дружество представлява свои клиенти пред всички държавни и общински органи, пред нотариуси, физически и юридически лица. Предлага представителство във всички фази на преговорния процес. Подготвя документи и заявления за получаване на всякакви разрешения, издавани от административни органи.